A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Name Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  
Abbreviation KKW Europa Plus Twój Ruch  
Committee type election committee of a coalition party  
Address 00-029 Warszawa, Nowy Świat 39  
Website www.europaplustwojruch.org  
Electoral officer Łukasz PIŁASIEWICZ
Financial officer Danuta Teresa WÓJCIK