A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Name Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  
Abbreviation KW Demokracja Bezpośrednia  
Committee type election committee of a political party  
Address 01-019 Warszawa, Nowolipki 14 lok. 130  
Website kw.db.org.pl  
Electoral officer Zbigniew Paweł KAWALEC
Financial officer Artur Adam LOREK