A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Świdnica City

Świdnica
brak 1.37% 1.50% 1.62% 1.75% 1.88% 2.01% 2.13% 2.26% 2.39% 2.51%
danych 1.49% 1.61% 1.74% 1.87% 2.00% 2.12% 2.25% 2.38% 2.50% 2.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:48 237
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 838
Liczba ważnych kart:11 834
Frekwencja wyborcza:24.54%
Liczba głosów ważnych:11 497
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:218
% 1.90%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 107 49.08 0.93
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 22 10.09 0.19
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 11 5.05 0.10
SICIŃSKA Lilianna 13 5.96 0.11
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 5 2.29 0.04
MAŁOLEPSZA Magdalena 28 12.84 0.24
DOBRUK Paweł Jan 1 0.46 0.01
PASZYN Paweł Stefan 5 2.29 0.04
ZDZIENICKA Ewa Maria 12 5.50 0.10
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 14 6.42 0.12