A  A+ A+

Wiskitki Community

Wiskitki
brak 18.46% 19.03% 19.61% 20.18% 20.76% 21.33% 21.90% 22.48% 23.05% 23.63%
danych 19.02% 19.60% 20.17% 20.75% 21.32% 21.89% 22.47% 23.04% 23.62% 24.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:7 712
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 500
Liczba ważnych kart:1 499
Frekwencja wyborcza:19.45%
Liczba głosów ważnych:1 423
% głosów ważnych:94.93%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

List No. Name Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  48  3.37
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  20  1.41
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  59  4.15
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  645  45.33
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  51  3.58
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  41  2.88
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  120  8.43
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  292  20.52
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  147  10.33
  Komitety razem 1 423  100