A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Skoki City

Skoki
brak 0.69% 0.88% 1.07% 1.25% 1.44% 1.63% 1.82% 2.01% 2.19% 2.38%
danych 0.87% 1.06% 1.24% 1.43% 1.62% 1.81% 2.00% 2.18% 2.37% 2.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:7 118
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 196
Liczba ważnych kart:1 196
Frekwencja wyborcza:16.80%
Liczba głosów ważnych:1 136
% głosów ważnych:94.98%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 1.06%


Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 4 33.33 0.35
WITZBERG Maciej 1 8.33 0.09
WIŚNIEWSKI Maciej 1 8.33 0.09
BŁOSZYK Klaudia Justyna 2 16.67 0.18
JANUSZ Agata Joanna 0 0.00 0.00
JANKOWSKI Maciej Filip 3 25.00 0.26
TOMASZEWSKA Agnieszka 0 0.00 0.00
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 0 0.00 0.00
HANC Tomasz Ryszard 1 8.33 0.09