A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

żyrardowski County 

żyrardowski
brak 5.96% 6.21% 6.45% 6.70% 6.95% 7.20% 7.44% 7.69% 7.94% 8.18%
danych 6.20% 6.44% 6.69% 6.94% 7.19% 7.43% 7.68% 7.93% 8.17% 8.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:59 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 350
Liczba ważnych kart:13 345
Frekwencja wyborcza:22.31%
Liczba głosów ważnych:12 849
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:881
% 6.86%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Community Number głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Żyrardów 31 923  7 728  7 725  7 460  484  6.49
Mszczonów 9 132  1 870  1 870  1 800  129  7.17
Puszcza Mariańska 6 821  1 259  1 259  1 224  73  5.96
Radziejowice 4 243  993  992  942  75  7.96
Wiskitki 7 712  1 500  1 499  1 423  120  8.43
Ogółem 59 831  13 350  13 345  12 849  881  6.86
Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZPANELEWSKI Krzysztof 384 43.59 2.99
ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 26 2.95 0.20
WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 35 3.97 0.27
MILEWSKI Andrzej 26 2.95 0.20
SOCHARSKA Hanna 17 1.93 0.13
REDUCH Izabela 11 1.25 0.09
CZAJKA Ewa Jadwiga 17 1.93 0.13
MALISZEWSKI Igor Piotr 135 15.32 1.05
KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 198 22.47 1.54
RAJCA Waldemar Jan 32 3.63 0.25