A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

żyrardowski County 

żyrardowski
brak 20.52% 22.27% 24.02% 25.77% 27.52% 29.27% 31.02% 32.77% 34.52% 36.27%
danych 22.26% 24.01% 25.76% 27.51% 29.26% 31.01% 32.76% 34.51% 36.26% 38.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:59 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 350
Liczba ważnych kart:13 345
Frekwencja wyborcza:22.31%
Liczba głosów ważnych:12 849
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:4 064
% 31.63%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Community Number głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Żyrardów 31 923  7 728  7 725  7 460  2 836  38.02
Mszczonów 9 132  1 870  1 870  1 800  403  22.39
Puszcza Mariańska 6 821  1 259  1 259  1 224  295  24.10
Radziejowice 4 243  993  992  942  238  25.27
Wiskitki 7 712  1 500  1 499  1 423  292  20.52
Ogółem 59 831  13 350  13 345  12 849  4 064  31.63
Number Name and surname Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PITERA Julia Teresa 1 338 32.92 10.41
KOZŁOWSKI Jacek 422 10.38 3.28
RUSINOWSKA Beata Małgorzata 2 049 50.42 15.95
ŁUCZYCKI Andrzej 19 0.47 0.15
BERENT Przemysław 24 0.59 0.19
KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 18 0.44 0.14
KRZEMIŃSKI Adam 35 0.86 0.27
MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 48 1.18 0.37
KORDECKI Marek 24 0.59 0.19
LANC Elżbieta 87 2.14 0.68