A  A+ A+

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2014r. o wylosowanych jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku