A  A+ A+

Powiat krakowski 

Obwody głosowania

Nr okręgu wyborczego Liczba mieszkańców Powierzchnia Zaludnienie Liczba uprawnionych do głosowania Liczba obwodów
10 260 751 1 231 km2 211,82 os. / km2 208 684 189

Powiat krakowski

krakowski

Statystyka obwodów

Typ obwodu Liczba Niepełnosprawni
powszechny 184 53
szpital 1 1
zakład opieki spolecznej 4 4
Razem 189 58