A  A+ A+

Powiat miechowski 

Obwody głosowania

Nr okręgu wyborczego Liczba mieszkańców Powierzchnia Zaludnienie Liczba uprawnionych do głosowania Liczba obwodów
10 49 890 676 km2 73,80 os. / km2 40 980 65

Powiat miechowski

miechowski

Statystyka obwodów

Typ obwodu Liczba Niepełnosprawni
powszechny 60 22
szpital 1 1
zakład opieki spolecznej 4 2
Razem 65 25