A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Świdnica

Świdnica
brak 25.68% 27.08% 28.47% 29.87% 31.26% 32.66% 34.06% 35.45% 36.85% 38.24%
danych 27.07% 28.46% 29.86% 31.25% 32.65% 34.05% 35.44% 36.84% 38.23% 39.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 237
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 838
Liczba ważnych kart:11 834
Frekwencja wyborcza:24.54%
Liczba głosów ważnych:11 497
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:2 953
% 25.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 795 26.92 6.91
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 632 21.40 5.50
ZALEWSKA Anna Elżbieta 1 311 44.40 11.40
KŁOSOWSKI Sławomir 41 1.39 0.36
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 49 1.66 0.43
MACHAŁEK Marzena Anna 25 0.85 0.22
GIBAS Teresa Jadwiga 21 0.71 0.18
TYNIEC Jacek 19 0.64 0.17
MARCINIAK Wojciech 24 0.81 0.21
CZOCHARA Katarzyna Beata 36 1.22 0.31