A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Dobromierz

Dobromierz
brak 1.99% 2.14% 2.28% 2.43% 2.57% 2.72% 2.86% 3.01% 3.15% 3.30%
danych 2.13% 2.27% 2.42% 2.56% 2.71% 2.85% 3.00% 3.14% 3.29% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 320
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:639
Liczba ważnych kart:639
Frekwencja wyborcza:14.79%
Liczba głosów ważnych:613
% głosów ważnych:95.93%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 2.12%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 7 53.85 1.14
KUBICA Anna Maria 2 15.38 0.33
NOWAK Bogusław Jerzy 0 0.00 0.00
GÓRNIAK Judyta 2 15.38 0.33
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 0 0.00 0.00
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 7.69 0.16
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 7.69 0.16
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00