A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Dobromierz

Dobromierz
brak 0.86% 0.95% 1.05% 1.14% 1.23% 1.33% 1.42% 1.51% 1.60% 1.70%
danych 0.94% 1.04% 1.13% 1.22% 1.32% 1.41% 1.50% 1.59% 1.69% 1.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 320
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:639
Liczba ważnych kart:639
Frekwencja wyborcza:14.79%
Liczba głosów ważnych:613
% głosów ważnych:95.93%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 1.79%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 3 27.27 0.49
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 2 18.18 0.33
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 9.09 0.16
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 2 18.18 0.33
BORODACZ Artur Piotr 1 9.09 0.16
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 9.09 0.16
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 9.09 0.16
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 0 0.00 0.00