A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Jaworzyna Śląska

Jaworzyna Śląska
brak 1.99% 2.14% 2.28% 2.43% 2.57% 2.72% 2.86% 3.01% 3.15% 3.30%
danych 2.13% 2.27% 2.42% 2.56% 2.71% 2.85% 3.00% 3.14% 3.29% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 393
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 429
Liczba ważnych kart:1 429
Frekwencja wyborcza:17.03%
Liczba głosów ważnych:1 355
% głosów ważnych:94.82%
Liczba głosów na listy komitetu:44
% 3.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 21 47.73 1.55
KUBICA Anna Maria 11 25.00 0.81
NOWAK Bogusław Jerzy 1 2.27 0.07
GÓRNIAK Judyta 5 11.36 0.37
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 3 6.82 0.22
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 2.27 0.07
ZAWADZKA Stanisława Natalia 0 0.00 0.00
TABISZ Jacek 1 2.27 0.07
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 1 2.27 0.07