A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Marcinowice

Marcinowice
brak 1.99% 2.14% 2.28% 2.43% 2.57% 2.72% 2.86% 3.01% 3.15% 3.30%
danych 2.13% 2.27% 2.42% 2.56% 2.71% 2.85% 3.00% 3.14% 3.29% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 188
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:983
Liczba ważnych kart:983
Frekwencja wyborcza:18.95%
Liczba głosów ważnych:955
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 1.99%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 9 47.37 0.94
KUBICA Anna Maria 5 26.32 0.52
NOWAK Bogusław Jerzy 0 0.00 0.00
GÓRNIAK Judyta 0 0.00 0.00
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 3 15.79 0.31
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 5.26 0.10
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 1 5.26 0.10