A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Marcinowice

Marcinowice
brak 4.89% 5.22% 5.55% 5.88% 6.21% 6.54% 6.87% 7.20% 7.53% 7.86%
danych 5.21% 5.54% 5.87% 6.20% 6.53% 6.86% 7.19% 7.52% 7.85% 8.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 188
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:983
Liczba ważnych kart:983
Frekwencja wyborcza:18.95%
Liczba głosów ważnych:955
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:78
% 8.17%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 43 55.13 4.50
DYBALSKI Ireneusz Karol 4 5.13 0.42
PODOLSKA Maja Małgorzata 7 8.97 0.73
RUBIŚ Tomasz Łukasz 5 6.41 0.52
JARZĄBEK Bogusława Hanna 1 1.28 0.10
SZEWCZYK Łukasz Leszek 3 3.85 0.31
KAWKA Karina Anna 5 6.41 0.52
POKRYWKA Jan Tadeusz 1 1.28 0.10
ŁAMBUCKA Maria Anna 1 1.28 0.10
WITCZAK Klaudia Monika 8 10.26 0.84