A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Marcinowice

Marcinowice
brak 0.86% 0.95% 1.05% 1.14% 1.23% 1.33% 1.42% 1.51% 1.60% 1.70%
danych 0.94% 1.04% 1.13% 1.22% 1.32% 1.41% 1.50% 1.59% 1.69% 1.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 188
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:983
Liczba ważnych kart:983
Frekwencja wyborcza:18.95%
Liczba głosów ważnych:955
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 1.26%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 5 41.67 0.52
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 3 25.00 0.31
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 1 8.33 0.10
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 16.67 0.21
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 1 8.33 0.10