A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Strzegom

Strzegom
brak 1.99% 2.14% 2.28% 2.43% 2.57% 2.72% 2.86% 3.01% 3.15% 3.30%
danych 2.13% 2.27% 2.42% 2.56% 2.71% 2.85% 3.00% 3.14% 3.29% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:21 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 837
Liczba ważnych kart:3 837
Frekwencja wyborcza:17.60%
Liczba głosów ważnych:3 695
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:99
% 2.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 44 44.44 1.19
KUBICA Anna Maria 30 30.30 0.81
NOWAK Bogusław Jerzy 2 2.02 0.05
GÓRNIAK Judyta 12 12.12 0.32
WIDŁAK Artur Fryderyk 1 1.01 0.03
NOWACKA Agata Łucja 2 2.02 0.05
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 2 2.02 0.05
ZAWADZKA Stanisława Natalia 2 2.02 0.05
TABISZ Jacek 3 3.03 0.08
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 1 1.01 0.03