A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Świdnica

Świdnica
brak 3.86% 4.22% 4.57% 4.93% 5.29% 5.65% 6.00% 6.36% 6.72% 7.07%
danych 4.21% 4.56% 4.92% 5.28% 5.64% 5.99% 6.35% 6.71% 7.06% 7.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 268
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 346
Liczba ważnych kart:2 346
Frekwencja wyborcza:17.68%
Liczba głosów ważnych:2 264
% głosów ważnych:96.50%
Liczba głosów na listy komitetu:105
% 4.64%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 71 67.62 3.14
DOBROSZ Janusz Konrad 8 7.62 0.35
JAKI Patryk Tomasz 2 1.90 0.09
GUTEK Ewa Danuta 5 4.76 0.22
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 4 3.81 0.18
HYLEWICZ Janusz 3 2.86 0.13
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 2 1.90 0.09
KIELKA Wojciech Antoni 3 2.86 0.13
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 1 0.95 0.04
FOJT Artur Czesław 6 5.71 0.27