A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Świdnica

Świdnica
brak 1.99% 2.14% 2.28% 2.43% 2.57% 2.72% 2.86% 3.01% 3.15% 3.30%
danych 2.13% 2.27% 2.42% 2.56% 2.71% 2.85% 3.00% 3.14% 3.29% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 268
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 346
Liczba ważnych kart:2 346
Frekwencja wyborcza:17.68%
Liczba głosów ważnych:2 264
% głosów ważnych:96.50%
Liczba głosów na listy komitetu:66
% 2.92%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 24 36.36 1.06
KUBICA Anna Maria 17 25.76 0.75
NOWAK Bogusław Jerzy 2 3.03 0.09
GÓRNIAK Judyta 7 10.61 0.31
WIDŁAK Artur Fryderyk 2 3.03 0.09
NOWACKA Agata Łucja 4 6.06 0.18
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 2 3.03 0.09
ZAWADZKA Stanisława Natalia 3 4.55 0.13
TABISZ Jacek 3 4.55 0.13
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 2 3.03 0.09