A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Świdnica

Świdnica
brak 4.89% 5.22% 5.55% 5.88% 6.21% 6.54% 6.87% 7.20% 7.53% 7.86%
danych 5.21% 5.54% 5.87% 6.20% 6.53% 6.86% 7.19% 7.52% 7.85% 8.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 268
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 346
Liczba ważnych kart:2 346
Frekwencja wyborcza:17.68%
Liczba głosów ważnych:2 264
% głosów ważnych:96.50%
Liczba głosów na listy komitetu:165
% 7.29%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 104 63.03 4.59
DYBALSKI Ireneusz Karol 8 4.85 0.35
PODOLSKA Maja Małgorzata 14 8.48 0.62
RUBIŚ Tomasz Łukasz 4 2.42 0.18
JARZĄBEK Bogusława Hanna 3 1.82 0.13
SZEWCZYK Łukasz Leszek 4 2.42 0.18
KAWKA Karina Anna 10 6.06 0.44
POKRYWKA Jan Tadeusz 4 2.42 0.18
ŁAMBUCKA Maria Anna 4 2.42 0.18
WITCZAK Klaudia Monika 10 6.06 0.44