A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Świdnica

Świdnica
brak 1.76% 2.76% 3.75% 4.75% 5.75% 6.75% 7.74% 8.74% 9.74% 10.73%
danych 2.75% 3.74% 4.74% 5.74% 6.74% 7.73% 8.73% 9.73% 10.72% 11.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 268
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 346
Liczba ważnych kart:2 346
Frekwencja wyborcza:17.68%
Liczba głosów ważnych:2 264
% głosów ważnych:96.50%
Liczba głosów na listy komitetu:126
% 5.57%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 42 33.33 1.86
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 19 15.08 0.84
MAŃKOWSKA Ewa Maria 14 11.11 0.62
SKOWRON Zbigniew 8 6.35 0.35
KONOPKA Antoni Jacek 6 4.76 0.27
PILAWKA Tomasz 7 5.56 0.31
SAMBORSKI Tadeusz 2 1.59 0.09
JANIK Janina 4 3.17 0.18
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 13 10.32 0.57
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 11 8.73 0.49