A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Żarów

Żarów
brak 1.99% 2.14% 2.28% 2.43% 2.57% 2.72% 2.86% 3.01% 3.15% 3.30%
danych 2.13% 2.27% 2.42% 2.56% 2.71% 2.85% 3.00% 3.14% 3.29% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 158
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 867
Liczba ważnych kart:1 867
Frekwencja wyborcza:18.38%
Liczba głosów ważnych:1 782
% głosów ważnych:95.45%
Liczba głosów na listy komitetu:48
% 2.69%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 12 25.00 0.67
KUBICA Anna Maria 12 25.00 0.67
NOWAK Bogusław Jerzy 4 8.33 0.22
GÓRNIAK Judyta 1 2.08 0.06
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 7 14.58 0.39
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 2.08 0.06
ZAWADZKA Stanisława Natalia 3 6.25 0.17
TABISZ Jacek 6 12.50 0.34
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 2 4.17 0.11