A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Dzielnica Praga-Południe

Praga-Południe
brak 4.74% 5.07% 5.41% 5.74% 6.07% 6.41% 6.74% 7.07% 7.40% 7.74%
danych 5.06% 5.40% 5.73% 6.06% 6.40% 6.73% 7.06% 7.39% 7.73% 8.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:143 359
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:54 122
Liczba ważnych kart:54 050
Frekwencja wyborcza:37.75%
Liczba głosów ważnych:53 087
% głosów ważnych:98.22%
Liczba głosów na listy komitetu:3 522
% 6.63%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALISZ Ryszard Roman 2 621 74.42 4.94
NOWICKA Wanda Hanna 550 15.62 1.04
ISZKOWSKI Krzysztof Stefan 69 1.96 0.13
SANKARI Nina 37 1.05 0.07
DĘBSKI Artur 60 1.70 0.11
OLEJNIK Katarzyna Barbara 23 0.65 0.04
SZYPUŁA Tomasz 41 1.16 0.08
TRAPSZO - DRABCZYŃSKA Daria Joanna 21 0.60 0.04
MAZUREK Aleksander Paweł 20 0.57 0.04
KOSTRZEWA Inga Krystyna 80 2.27 0.15