A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Dzielnica Targówek

Targówek
brak 4.74% 5.07% 5.41% 5.74% 6.07% 6.41% 6.74% 7.07% 7.40% 7.74%
danych 5.06% 5.40% 5.73% 6.06% 6.40% 6.73% 7.06% 7.39% 7.73% 8.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 827
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 430
Liczba ważnych kart:30 403
Frekwencja wyborcza:31.11%
Liczba głosów ważnych:29 837
% głosów ważnych:98.14%
Liczba głosów na listy komitetu:1 691
% 5.67%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALISZ Ryszard Roman 1 279 75.64 4.29
NOWICKA Wanda Hanna 259 15.32 0.87
ISZKOWSKI Krzysztof Stefan 34 2.01 0.11
SANKARI Nina 20 1.18 0.07
DĘBSKI Artur 37 2.19 0.12
OLEJNIK Katarzyna Barbara 10 0.59 0.03
SZYPUŁA Tomasz 9 0.53 0.03
TRAPSZO - DRABCZYŃSKA Daria Joanna 12 0.71 0.04
MAZUREK Aleksander Paweł 14 0.83 0.05
KOSTRZEWA Inga Krystyna 17 1.01 0.06