A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Świdnica

Świdnica
brak 1.99% 2.14% 2.28% 2.43% 2.57% 2.72% 2.86% 3.01% 3.15% 3.30%
danych 2.13% 2.27% 2.42% 2.56% 2.71% 2.85% 3.00% 3.14% 3.29% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 237
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 838
Liczba ważnych kart:11 834
Frekwencja wyborcza:24.54%
Liczba głosów ważnych:11 497
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:396
% 3.44%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 191 48.23 1.66
KUBICA Anna Maria 76 19.19 0.66
NOWAK Bogusław Jerzy 15 3.79 0.13
GÓRNIAK Judyta 36 9.09 0.31
WIDŁAK Artur Fryderyk 4 1.01 0.03
NOWACKA Agata Łucja 37 9.34 0.32
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 6 1.52 0.05
ZAWADZKA Stanisława Natalia 10 2.53 0.09
TABISZ Jacek 12 3.03 0.10
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 9 2.27 0.08