A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Świdnica

Świdnica
brak 4.89% 5.22% 5.55% 5.88% 6.21% 6.54% 6.87% 7.20% 7.53% 7.86%
danych 5.21% 5.54% 5.87% 6.20% 6.53% 6.86% 7.19% 7.52% 7.85% 8.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 237
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 838
Liczba ważnych kart:11 834
Frekwencja wyborcza:24.54%
Liczba głosów ważnych:11 497
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:814
% 7.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 517 63.51 4.50
DYBALSKI Ireneusz Karol 46 5.65 0.40
PODOLSKA Maja Małgorzata 76 9.34 0.66
RUBIŚ Tomasz Łukasz 8 0.98 0.07
JARZĄBEK Bogusława Hanna 26 3.19 0.23
SZEWCZYK Łukasz Leszek 15 1.84 0.13
KAWKA Karina Anna 31 3.81 0.27
POKRYWKA Jan Tadeusz 35 4.30 0.30
ŁAMBUCKA Maria Anna 9 1.11 0.08
WITCZAK Klaudia Monika 51 6.27 0.44