A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Świebodzice

Świebodzice
brak 1.99% 2.14% 2.28% 2.43% 2.57% 2.72% 2.86% 3.01% 3.15% 3.30%
danych 2.13% 2.27% 2.42% 2.56% 2.71% 2.85% 3.00% 3.14% 3.29% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 585
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 871
Liczba ważnych kart:3 870
Frekwencja wyborcza:20.83%
Liczba głosów ważnych:3 732
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:126
% 3.38%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 55 43.65 1.47
KUBICA Anna Maria 28 22.22 0.75
NOWAK Bogusław Jerzy 1 0.79 0.03
GÓRNIAK Judyta 29 23.02 0.78
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 6 4.76 0.16
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 2 1.59 0.05
TABISZ Jacek 3 2.38 0.08
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 2 1.59 0.05