A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Świebodzice

Świebodzice
brak 0.86% 0.95% 1.05% 1.14% 1.23% 1.33% 1.42% 1.51% 1.60% 1.70%
danych 0.94% 1.04% 1.13% 1.22% 1.32% 1.41% 1.50% 1.59% 1.69% 1.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 585
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 871
Liczba ważnych kart:3 870
Frekwencja wyborcza:20.83%
Liczba głosów ważnych:3 732
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:32
% 0.86%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 17 53.13 0.46
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 4 12.50 0.11
GRENIUCH Tomasz Wiesław 2 6.25 0.05
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 2 6.25 0.05
BORODACZ Artur Piotr 2 6.25 0.05
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 3.13 0.03
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 6.25 0.05
ROK Wiesław Robert 1 3.13 0.03
LUDKOWSKA Maria 1 3.13 0.03
HELCYK Justyna Magdalena 0 0.00 0.00