A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Strzegom

Strzegom
brak 0.86% 0.95% 1.05% 1.14% 1.23% 1.33% 1.42% 1.51% 1.60% 1.70%
danych 0.94% 1.04% 1.13% 1.22% 1.32% 1.41% 1.50% 1.59% 1.69% 1.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:21 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 837
Liczba ważnych kart:3 837
Frekwencja wyborcza:17.60%
Liczba głosów ważnych:3 695
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:41
% 1.11%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 14 34.15 0.38
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 12 29.27 0.32
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 2 4.88 0.05
BORODACZ Artur Piotr 3 7.32 0.08
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 2.44 0.03
DROZDOWSKA Joanna Ewa 3 7.32 0.08
ROK Wiesław Robert 1 2.44 0.03
LUDKOWSKA Maria 1 2.44 0.03
HELCYK Justyna Magdalena 4 9.76 0.11