A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Żarów

Żarów
brak 0.86% 0.95% 1.05% 1.14% 1.23% 1.33% 1.42% 1.51% 1.60% 1.70%
danych 0.94% 1.04% 1.13% 1.22% 1.32% 1.41% 1.50% 1.59% 1.69% 1.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 158
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 867
Liczba ważnych kart:1 867
Frekwencja wyborcza:18.38%
Liczba głosów ważnych:1 782
% głosów ważnych:95.45%
Liczba głosów na listy komitetu:31
% 1.74%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 10 32.26 0.56
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 7 22.58 0.39
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 1 3.23 0.06
ICKIEWICZ Anna Urszula 3 9.68 0.17
DROZDOWSKA Joanna Ewa 5 16.13 0.28
ROK Wiesław Robert 1 3.23 0.06
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 4 12.90 0.22