A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Żarów

Żarów
brak 1.76% 2.76% 3.75% 4.75% 5.75% 6.75% 7.74% 8.74% 9.74% 10.73%
danych 2.75% 3.74% 4.74% 5.74% 6.74% 7.73% 8.73% 9.73% 10.72% 11.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 158
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 867
Liczba ważnych kart:1 867
Frekwencja wyborcza:18.38%
Liczba głosów ważnych:1 782
% głosów ważnych:95.45%
Liczba głosów na listy komitetu:60
% 3.37%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 17 28.33 0.95
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 6 10.00 0.34
MAŃKOWSKA Ewa Maria 13 21.67 0.73
SKOWRON Zbigniew 6 10.00 0.34
KONOPKA Antoni Jacek 2 3.33 0.11
PILAWKA Tomasz 1 1.67 0.06
SAMBORSKI Tadeusz 3 5.00 0.17
JANIK Janina 3 5.00 0.17
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 7 11.67 0.39
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 2 3.33 0.11