A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Kartuzy

Kartuzy
brak 1.93% 2.32% 2.71% 3.10% 3.49% 3.88% 4.26% 4.65% 5.04% 5.43%
danych 2.31% 2.70% 3.09% 3.48% 3.87% 4.25% 4.64% 5.03% 5.42% 5.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 435
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 635
Liczba ważnych kart:6 634
Frekwencja wyborcza:27.15%
Liczba głosów ważnych:6 454
% głosów ważnych:97.29%
Liczba głosów na listy komitetu:179
% 2.77%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 66 36.87 1.02
BUJANOWICZ Stanisława Helena 48 26.82 0.74
ADAMOWICZ Dariusz 14 7.82 0.22
DOMBROWSKI Bogdan 5 2.79 0.08
SZATKOWSKI Radosław Jan 10 5.59 0.15
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 5 2.79 0.08
KOSEWSKA Danuta Jolanta 13 7.26 0.20
SAHAJDAK Jadwiga 1 0.56 0.02
MIRONOWICZ Mirosław 8 4.47 0.12
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 9 5.03 0.14