A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Gdynia

Gdynia
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:193 546
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:69 962
Liczba ważnych kart:69 911
Frekwencja wyborcza:36.15%
Liczba głosów ważnych:68 463
% głosów ważnych:97.93%
Liczba głosów na listy komitetu:304
% 0.44%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 112 36.84 0.16
RZEPKA Szymon Stanisław 69 22.70 0.10
MIETKOWSKI Karol 11 3.62 0.02
WESOŁA Joanna Małgorzata 71 23.36 0.10
ALTMANN Paula 41 13.49 0.06