A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Gdynia

Gdynia
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:193 546
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:69 962
Liczba ważnych kart:69 911
Frekwencja wyborcza:36.15%
Liczba głosów ważnych:68 463
% głosów ważnych:97.93%
Liczba głosów na listy komitetu:36 620
% 53.49%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 21 070 57.54 30.78
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 3 580 9.78 5.23
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 2 333 6.37 3.41
CHRZANOWSKA Beata 332 0.91 0.48
ŚWILSKI Ryszard Jan 107 0.29 0.16
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 225 0.61 0.33
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 130 0.35 0.19
ROGOWIEC Katarzyna 249 0.68 0.36
KULAS Jan Edward 73 0.20 0.11
WAŁĘSA Jarosław Leszek 8 521 23.27 12.45