A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Siemianowice Śląskie

Siemianowice Śląskie
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 852
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 112
Liczba ważnych kart:13 109
Frekwencja wyborcza:23.90%
Liczba głosów ważnych:12 737
% głosów ważnych:97.16%
Liczba głosów na listy komitetu:666
% 5.23%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 490 73.57 3.85
GRABOWSKA Genowefa 82 12.31 0.64
POTOCKI Andrzej Tadeusz 24 3.60 0.19
FORNALCZYK Elżbieta 9 1.35 0.07
KLEPACZ Witold Janusz 7 1.05 0.05
MIKA Monika Katarzyna 34 5.11 0.27
KULWAS Daniel Marcin 1 0.15 0.01
SOSIN Olga Anna 8 1.20 0.06
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 4 0.60 0.03
TOMCZAK Kamilla 7 1.05 0.05