A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Siemianowice Śląskie

Siemianowice Śląskie
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 852
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 112
Liczba ważnych kart:13 109
Frekwencja wyborcza:23.90%
Liczba głosów ważnych:12 737
% głosów ważnych:97.16%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 0.39%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 22 44.00 0.17
MOROŃ Tomasz Andrzej 5 10.00 0.04
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 1 2.00 0.01
WASZKIELEWICZ Marian 3 6.00 0.02
DZIUDZIK Beata Jadwiga 2 4.00 0.02
MOLENDA Marlena Anna 5 10.00 0.04
PAJĄK Patrycja Magdalena 4 8.00 0.03
DADUŃ Marzena 3 6.00 0.02
BERNACKI Krzysztof Andrzej 1 2.00 0.01
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 4 8.00 0.03