A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Siemianowice Śląskie

Siemianowice Śląskie
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 852
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 112
Liczba ważnych kart:13 109
Frekwencja wyborcza:23.90%
Liczba głosów ważnych:12 737
% głosów ważnych:97.16%
Liczba głosów na listy komitetu:6 066
% 47.63%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 4 736 78.07 37.18
SZUMILAS Krystyna Maria 98 1.62 0.77
OLBRYCHT Jan Marian 509 8.39 4.00
NYKIEL Mirosława 25 0.41 0.20
PLURA Marek Mirosław 458 7.55 3.60
KURANT Agnieszka 56 0.92 0.44
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 51 0.84 0.40
WNĘK Barbara Katarzyna 51 0.84 0.40
ZIĘTEK Jerzy Marek 64 1.06 0.50
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 18 0.30 0.14