A  A+ A+

Gmina Wapno

Wapno
brak 13.77% 14.54% 15.31% 16.07% 16.84% 17.61% 18.38% 19.15% 19.91% 20.68%
danych 14.53% 15.30% 16.06% 16.83% 17.60% 18.37% 19.14% 19.90% 20.67% 21.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 419
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:333
Liczba ważnych kart:333
Frekwencja wyborcza:13.77%
Liczba głosów ważnych:290
% głosów ważnych:87.09%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  22  7.59
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.69
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  52  17.93
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  58  20.00
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  15  5.17
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  1.72
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  17  5.86
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  54  18.62
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  65  22.41
  Komitety razem 290  100