A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat ostrołęcki 

ostrołęcki
brak 0.93% 1.21% 1.49% 1.77% 2.05% 2.33% 2.60% 2.88% 3.16% 3.44%
danych 1.20% 1.48% 1.76% 2.04% 2.32% 2.59% 2.87% 3.15% 3.43% 3.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 962
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 473
Liczba ważnych kart:11 472
Frekwencja wyborcza:16.40%
Liczba głosów ważnych:11 061
% głosów ważnych:96.42%
Liczba głosów na listy komitetu:300
% 2.71%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranowo 5 405  792  792  761  20  2.63
Czarnia 2 037  337  337  321  0.93
Czerwin 4 185  733  733  711  18  2.53
Goworowo 6 976  894  894  854  29  3.40
Kadzidło 8 847  1 396  1 396  1 342  29  2.16
Lelis 7 017  1 257  1 257  1 221  38  3.11
Łyse 6 587  823  823  793  15  1.89
Myszyniec 8 299  1 306  1 306  1 256  30  2.39
Olszewo-Borki 8 002  1 463  1 463  1 423  53  3.72
Rzekuń 8 607  1 741  1 740  1 669  53  3.18
Troszyn 4 000  731  731  710  12  1.69
Ogółem 69 962  11 473  11 472  11 061  300  2.71
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALATA Anna 165 55.00 1.49
KOSESKI Adam Waldemar 48 16.00 0.43
IWANIAK Ilona 24 8.00 0.22
REJMER Leszek 10 3.33 0.09
MALINOWSKA Teresa 15 5.00 0.14
MIĄSKO Krzysztof 3 1.00 0.03
ANDRYCHOWSKI Janusz 13 4.33 0.12
WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 11 3.67 0.10
MAKAREWICZ Błażej 7 2.33 0.06
STĄSIEK Zbigniew 4 1.33 0.04