A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat pruszkowski 

pruszkowski
brak 4.99% 5.21% 5.43% 5.66% 5.88% 6.10% 6.32% 6.54% 6.77% 6.99%
danych 5.20% 5.42% 5.65% 5.87% 6.09% 6.31% 6.53% 6.76% 6.98% 7.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:122 706
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:39 979
Liczba ważnych kart:39 960
Frekwencja wyborcza:32.58%
Liczba głosów ważnych:39 143
% głosów ważnych:97.96%
Liczba głosów na listy komitetu:2 453
% 6.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Piastów 18 114  6 121  6 120  6 001  387  6.45
Pruszków 46 618  14 370  14 366  14 035  1 012  7.21
Brwinów 19 211  6 477  6 472  6 370  367  5.76
Michałowice 13 085  5 400  5 392  5 310  275  5.18
Nadarzyn 9 350  2 749  2 749  2 698  176  6.52
Raszyn 16 328  4 862  4 861  4 729  236  4.99
Ogółem 122 706  39 979  39 960  39 143  2 453  6.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLEJNICZAK Wojciech Michał 1 588 64.74 4.06
PIEKARSKA Katarzyna Maria 448 18.26 1.14
BALICKI Marek Zbigniew 181 7.38 0.46
TYSIĄC Alicja Agnieszka 42 1.71 0.11
LEGIERSKI Krystian 39 1.59 0.10
WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA Małgorzata Dorota 22 0.90 0.06
WIŚNIEWSKA Elżbieta Magdalena 42 1.71 0.11
PAPUGA Marek Zdzisław 21 0.86 0.05
GRUCHALSKI Grzegorz Jerzy 17 0.69 0.04
GADZINOWSKI Piotr 53 2.16 0.14