A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat wołomiński 

wołomiński
brak 1.97% 2.37% 2.76% 3.16% 3.55% 3.95% 4.34% 4.74% 5.13% 5.53%
danych 2.36% 2.75% 3.15% 3.54% 3.94% 4.33% 4.73% 5.12% 5.52% 5.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:173 072
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:45 674
Liczba ważnych kart:45 663
Frekwencja wyborcza:26.39%
Liczba głosów ważnych:44 533
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:2 239
% 5.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kobyłka 15 862  5 136  5 135  5 013  238  4.75
Marki 21 023  5 252  5 248  5 156  256  4.97
Ząbki 22 598  6 629  6 629  6 485  326  5.03
Zielonka 13 508  4 842  4 841  4 748  281  5.92
Dąbrówka 5 927  1 473  1 473  1 432  44  3.07
Jadów 6 242  1 228  1 228  1 198  55  4.59
Klembów 7 283  1 634  1 634  1 573  67  4.26
Poświętne 4 793  902  902  864  17  1.97
Radzymin 18 168  4 447  4 442  4 345  195  4.49
Strachówka 2 386  403  403  382  10  2.62
Tłuszcz 15 229  2 917  2 917  2 803  142  5.07
Wołomin 40 053  10 811  10 811  10 534  608  5.77
Ogółem 173 072  45 674  45 663  44 533  2 239  5.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLEJNICZAK Wojciech Michał 1 493 66.68 3.35
PIEKARSKA Katarzyna Maria 329 14.69 0.74
BALICKI Marek Zbigniew 171 7.64 0.38
TYSIĄC Alicja Agnieszka 30 1.34 0.07
LEGIERSKI Krystian 37 1.65 0.08
WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA Małgorzata Dorota 26 1.16 0.06
WIŚNIEWSKA Elżbieta Magdalena 41 1.83 0.09
PAPUGA Marek Zdzisław 31 1.38 0.07
GRUCHALSKI Grzegorz Jerzy 16 0.71 0.04
GADZINOWSKI Piotr 65 2.90 0.15