A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 4.89% 5.22% 5.55% 5.88% 6.21% 6.54% 6.87% 7.20% 7.53% 7.86%
danych 5.21% 5.54% 5.87% 6.20% 6.53% 6.86% 7.19% 7.52% 7.85% 8.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 954
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 810
Liczba ważnych kart:26 805
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:25 893
% głosów ważnych:96.60%
Liczba głosów na listy komitetu:1 844
% 7.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnica 48 237  11 838  11 834  11 497  814  7.08
Świebodzice 18 585  3 871  3 870  3 732  225  6.03
Dobromierz 4 320  639  639  613  30  4.89
Jaworzyna Śląska 8 393  1 429  1 429  1 355  93  6.86
Marcinowice 5 188  983  983  955  78  8.17
Strzegom 21 805  3 837  3 837  3 695  293  7.93
Świdnica 13 268  2 346  2 346  2 264  165  7.29
Żarów 10 158  1 867  1 867  1 782  146  8.19
Ogółem 129 954  26 810  26 805  25 893  1 844  7.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 1 188 64.43 4.59
DYBALSKI Ireneusz Karol 91 4.93 0.35
PODOLSKA Maja Małgorzata 165 8.95 0.64
RUBIŚ Tomasz Łukasz 28 1.52 0.11
JARZĄBEK Bogusława Hanna 44 2.39 0.17
SZEWCZYK Łukasz Leszek 47 2.55 0.18
KAWKA Karina Anna 69 3.74 0.27
POKRYWKA Jan Tadeusz 75 4.07 0.29
ŁAMBUCKA Maria Anna 26 1.41 0.10
WITCZAK Klaudia Monika 111 6.02 0.43