A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat pleszewski 

pleszewski
brak 19.71% 20.66% 21.61% 22.55% 23.50% 24.45% 25.40% 26.35% 27.29% 28.24%
danych 20.65% 21.60% 22.54% 23.49% 24.44% 25.39% 26.34% 27.28% 28.23% 29.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 599
Liczba ważnych kart:8 595
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:8 169
% głosów ważnych:95.04%
Liczba głosów na listy komitetu:2 098
% 25.68%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocz 3 786  490  490  475  107  22.53
Czermin 3 839  619  619  563  158  28.06
Dobrzyca 6 559  1 114  1 114  1 035  204  19.71
Gizałki 3 630  508  508  480  139  28.96
Gołuchów 8 193  1 500  1 499  1 439  420  29.19
Pleszew 24 039  4 368  4 365  4 177  1 070  25.62
Ogółem 50 046  8 599  8 595  8 169  2 098  25.68
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Ryszard Henryk 1 253 59.72 15.34
DZIUBA Tadeusz Antoni 108 5.15 1.32
ROGACKI Adam Maksym 504 24.02 6.17
DERA-SZYMAŃSKA Karolina Teresa 103 4.91 1.26
HINC Sławomir Michał 16 0.76 0.20
WICHNIEWICZ Maria Joanna 23 1.10 0.28
SOWA Marek Jan 22 1.05 0.27
SOBOTA Halina Teresa 21 1.00 0.26
JEMIELITY Ewa Anna 14 0.67 0.17
MASIEL Jan Tadeusz 34 1.62 0.42