A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat szamotulski 

szamotulski
brak 5.57% 6.86% 8.14% 9.43% 10.72% 12.01% 13.29% 14.58% 15.87% 17.15%
danych 6.85% 8.13% 9.42% 10.71% 12.00% 13.28% 14.57% 15.86% 17.14% 18.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 559
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 465
Liczba ważnych kart:13 461
Frekwencja wyborcza:18.82%
Liczba głosów ważnych:12 755
% głosów ważnych:94.76%
Liczba głosów na listy komitetu:1 123
% 8.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Obrzycko 1 887  329  329  305  17  5.57
Duszniki 6 776  1 385  1 385  1 280  236  18.44
Kaźmierz 6 102  1 192  1 192  1 140  109  9.56
Obrzycko 3 440  431  431  406  28  6.90
Ostroróg 3 880  574  574  538  60  11.15
Pniewy 9 711  1 850  1 849  1 748  158  9.04
Szamotuły 23 357  4 824  4 821  4 602  323  7.02
Wronki 16 406  2 880  2 880  2 736  192  7.02
Ogółem 71 559  13 465  13 461  12 755  1 123  8.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 601 53.52 4.71
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 49 4.36 0.38
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 49 4.36 0.38
JANKOWIAK Wojciech 84 7.48 0.66
SZALCZYK Zofia Barbara 175 15.58 1.37
PASZYK Krzysztof Michał 54 4.81 0.42
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 30 2.67 0.24
KUBIAK Andrzej 30 2.67 0.24
CHOJNACKA Andżelika Helena 32 2.85 0.25
BAUMGART Marek Piotr 19 1.69 0.15