A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 21901 Numer obwodu głosowania 15
Okręg wyborczy nr 12 Okręgowa Komisja Wyborcza w Wałbrzychu
Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat świdnicki Gmina Świdnica
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa nr 8 (aula-budynek główny) 58-100 Świdnica ul. Wałbrzyska 39
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1906
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1905
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 1
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1350
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 755
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 595
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 594
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 595
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 595
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 579
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 10
2. DOBROSZ Janusz Konrad 0
3. JAKI Patryk Tomasz 0
4. GUTEK Ewa Danuta 1
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 0
6. HYLEWICZ Janusz 1
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 0
8. KIELKA Wojciech Antoni 4
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 0
10. FOJT Artur Czesław 0
Razem16
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 4
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 3
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 0
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0
5. BORODACZ Artur Piotr 1
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 0
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 0
10. HELCYK Justyna Magdalena 3
Razem11
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:69
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 55
2. WOŹNIAK Piotr Jan 2
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 2
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 4
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 0
6. CHADŻY Wojciech 0
7. JANIEC Alicja Jadwiga 0
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 0
9. DUDA Katarzyna Beata 5
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 1
Razem69
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:126
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 32
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 33
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 46
4. KŁOSOWSKI Sławomir 2
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 5
6. MACHAŁEK Marzena Anna 3
7. GIBAS Teresa Jadwiga 1
8. TYNIEC Jacek 2
9. MARCINIAK Wojciech 1
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 1
Razem126
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:29
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 9
2. KUBICA Anna Maria 5
3. NOWAK Bogusław Jerzy 1
4. GÓRNIAK Judyta 1
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 1
6. NOWACKA Agata Łucja 5
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 2
9. TABISZ Jacek 2
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 3
Razem29
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:12
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 6
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 1
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 0
4. SICIŃSKA Lilianna 1
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 0
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 2
7. DOBRUK Paweł Jan 0
8. PASZYN Paweł Stefan 1
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 1
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 0
Razem12
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:64
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 46
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 0
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 4
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 0
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 2
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 0
7. KAWKA Karina Anna 2
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 1
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 2
10. WITCZAK Klaudia Monika 7
Razem64
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:245
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 160
2. JAZŁOWIECKA Danuta 7
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 5
4. SYNOWSKA Alicja 50
5. TUTAJ Jerzy 19
6. BROK Anna 1
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 0
8. PICHLA Grażyna Bożena 0
9. KOTAPKA Jan Tomasz 2
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 1
Razem245
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 1
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 3
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 0
4. SKOWRON Zbigniew 0
5. KONOPKA Antoni Jacek 1
6. PILAWKA Tomasz 1
7. SAMBORSKI Tadeusz 0
8. JANIK Janina 0
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 1
Razem7