A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Name Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  
Abbreviation KW Polska Razem Jarosława Gowina  
Committee type election committee of a political party  
Address 00-539 Warszawa, Piękna 3 lok. 8  
Website polskarazem.pl/kw/  
Electoral officer Grzegorz Krzysztof KĄDZIELAWSKI
Financial officer Maja Justyna REZANKO-ZIELIŃSKA