A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Name Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  
Abbreviation KWW RN  
Committee type election committee  
Address 00-573 Warszawa, Pl. Zbawiciela 2 lok. 23  
Website www.kwwrn.pl  
Electoral officer Witold Sławomir TUMANOWICZ
Financial officer Michał Wojciech MELON