A  A+ A+

Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

Name Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego  
Abbreviation KW Związku Słowiańskiego  
Committee type election committee of a political party  
Address 00-634 Warszawa, Jaworzyńska 8 lok. 10  
Website kw.zs.org.pl  
Electoral officer Włodzimierz RYNKOWSKI
Financial officer Agnieszka RYNKOWSKA