A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Wolność

Name Komitet Wyborczy Wyborców Wolność  
Abbreviation KWW Wolność  
Committee type election committee  
Address 60-391 Poznań, Swoboda 2/4 lok. 1  
Electoral officer Sandra Urszula SPYCHAŁA
Financial officer Maciej Józef MAKIEŁA